Manětín

Manětín, (od Chyše vzdálený 15 km) přezdívaný také perla západočeského baroka, se v písemných pramenech poprvé připomíná roku 1169, když tuto osadu král Vladislav II. daroval pražským johanitům.

Koncem 16. století si rod Hrobčických z Hrobčic dal v centru města postavit renesanční sídlo. Po požáru města v roce 1712 byl podle plánů Tomáše Hafeneckra na jeho místě vystavěn barokní zámek. Jeho tehdejší majitel Václav J. Lažanský tu začal budovat sídlo s půdorysem protáhlého písmene L a rozsáhým zámeckým parkem; ve stavbě pokračovala jeho manželka a dokončil ji jejich syn. Ze zámku je dnes muzeum a jeho interiéry jsou volně přístupné. Budova je spojena krytou chodbou s děkanským kostelem sv. Jana Křtitele. Jižní průčelí se otevírá do obnovené barokní zahrady, na niž navazuje zámecký park.

Probíhají tu i různé kulturní akce, na které se vyplatí podívat, například koncerty Smetanova tria. Za prohlídku nestojí v Manětíně jenom zámek, ale celé město, ve kterém v době baroka vyrostly další krásné stavby - například poutní kostel sv. Barbory. Gotický kostel sv. Jana Křtitele rovněž prodělal přestavbu, takže jeho věž získala typickou barokní báň se zvonicí. Všechny návštěvníky Manětína dnes ale hlavně překvapuje množství a kvalita barokních soch a božích muk, pocházejících ze 17.-18. století. Pozdně barokní měšťanské domy stojící na náměstí a podél hlavní silnice dotvářejí kolorit kdysi významného města, které je dnes bohužel téměř neznámé.