Pověsti a legendy zámku Chyše

Nejznámější legenda, která se pojí s tímto zámkem, se týká místa, na kterém dnes stojí novogotická věž. Vyprávění se pravděpodobně traduje z dob konce renesance, kdy zámek a přilehlé panství patřily rodině Lobkowiczů.

Když bratr majitele panství sloužil u dvoru císaře Rudolfa v Praze, seznámil se tam s alchymií a jak se v kraji dodnes povídá, musel si sebou domů na Chyše nějakého mága přivést. Jak říká Vladimír Lažanský, knížecí neteř „holdovala různým elixírům. Dnes máme různé ,zázračné‘ krémy na obličeje, tehdy se dobře prodávaly elixíry věčného mládí. Požívání tajemných lektvarů sice nakonec kněžnu od staroby a smrti neuchránilo, ale její duše se díky nim stala nesmrtelnou. Dodnes v zámeckých prostorách působí a pravděpodobně se i chodí dívat na návštěvníky zámku.“ Především prý na ty, kteří sem přišli s nepoctivými úmysly.

„S touto pověstí se samozřejmě seznámil i Karel Čapek a napsal divadelní hru Věc Markropulos. Pokud bych to měl dovést až do současnosti,“ svěřuje se Vladimír Lažanský, „když uteklo devadesát let, zjistili jsme i my zajímavé věci. V únoru 2006, kdy se urychleně dokončovala renovace pivovaru, uvedl nás budoucí sládek v omyl. Nakonec se sládkem nestal, protože na tuto funkci odborně neměl, čili jak jsme zjistili, trochu nás záměrně uvedl v omyl. Ale v průběhu několikatýdenního pobytu na zámku, který jemu i různým řemeslníkům poskytl nocleh, zažil neskutečné věci, které ho k smrti vyděsily. Pro nás je to další vítaný důkaz o tom, že když přijde na Chyše někdo s nekalými úmysly, bude mít co do činění se samotnými strašidly.“