Interiéry zámku

Prohlídková trasa začíná vstupní místností, kde se návštěvníci můžou seznámit s novodobou historii zámku, respektive s dobou po konci druhé světové války. Pokračuje se pánskou pracovnou, která svědčí o nejstarší zámeckých dějinách. Dál se rozkládají barokní prostory, konkrétně salon s krbem, který je znám slavnou a velmi vzácnou stropní malbou Petra Brandla. Tam se návštěvníci dozvědí o zajímavé epizodě ze života tohoto umělce, která ho do kraje přivedla.

„Nově tu prezentujeme portrét Václava Josefa Lažanského, který se zasloužil o to, že se Petr Brandl do Manětína a na Chyše dostal,“ říká Vladimír Lažanský. „Poté v prohlídce pokračujeme do sálu a letní zámecké jídelny. Víme, že návštěvníci chtějí slyšet celý příběh zámku, takže výklad koncipujeme jako velmi zhuštěné vyprávění historie tohoto původně vladyckého a později panského sídla. Trvá to dvacet minut.“

Pro letošní rok se kromě klasického prohlídkového okruhu, který se týká interiérů a navazující expozice Karla Čapka, dbalo při přípravě prohlídky daleko více na novogotickou stavební fázi. Pro ty účely byla upravena celá prohlídka tak, aby výjimečně končila před expozicí Karla Čapka, takže prohlídku sklepních a suterénních prostor může vést průvodce, který návštěvníkům podá náležitý výklad.

A do budoucna je tu ještě jeden plán: „Chceme návštěvníky vést lávkou nad místem, kde má podle staré zámecké legendy pobývat strašidlo. A protože pověst pochází z pozdně renesančního období, kdy alchymie zažívala svou zlatou éru, chceme v těchto místnostech navodit atmosféru alchymistické dílny,“ plánuje majitel zámku Vladimír Lažanský.